ХII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

RADA PROGRAMOWA

Współprzewodniczące:

dr Maryna Karpitskaya – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś.

dr Akmaral Temirowa – Dziekan Wydziału Posledyplomowej Edukacji SA «Finansowa akademia», Astana, Kazachstan.

 

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

dr Svetlana Vitun – Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś;

dr Tchon Li – Kierownik Katedrą Międzynarodowego Biznesu i Marketingu Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś;

dr Elena Platonienko – Kierownik Katedrą Finansów i Rachunkowości Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś;

prof. dr hab. VladimirFateev – KierownikKatedrą EkonomikiiZarządzaniaPrzedsiębiorstwemGrodzieńskiegoUniwersytetuPaństwowegoim. JankiKupały, Grodno, Białoruś;

dr inż. Honorata Howaniec – Adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości Akademii Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, Polska;

dr Olga Tsechan – Kierownik Katedrą Matematycznego i Informacyjnego Zabezpieczenia Ekonomicznych Systemów Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, Grodno, Białoruś;

prof. dr Diana Cibulskienė – Prodziekan Wydziału Nauk Socjalnych Szaulajskiego Uniwersytetu, Szaulaj, Litwa;