ХII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

TERMINY

Termin rejestracji i nadsyłania artykulów: do 7 marca 2017 r.

Termin wysyłania zaproszenia przez organizatorów: do 17 marca 2017 r.

Opłata konferencyjna: do 24marca 2017 r.