Архив автора: himpel

Генечко Марина Витольдовна, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИФРОВОГО СЕРВИСА «KAHOOT!» НА УРОКАХ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК И МИР»

УДК373.3 Генечко Марина Витольдовна УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г.Гродно Научный руководитель – Н. С. Михайлова, заместитель декана педагогического факультета УО ГрГУ им. Я. Купалы, кандидат педагогических наук, доцент ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИФРОВОГО СЕРВИСА «KAHOOT!» НА УРОКАХ ПО УЧЕБНОМУ … Читать далее

Рубрика: Актуальные проблемы педагогики и психологии образования | Оставить комментарий

Комар Любовь Александровна, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

УДК 76.35.35 Комар Любовь Александровна Студентка 2 курса специальности 1-86 01 01-03 Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) 1 ступени образования педагогического факультета Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»   (Научный руководитель – Л. А. Ольшевская, старший преподаватель кафедры педагогики … Читать далее

Рубрика: Методы и технологии инклюзивного образования | Оставить комментарий

Амельянчик Мария Вячеславовна, Особенности взаимодействия медицинского персонала с онкологическими больными хосписа

УДК 76.35.35 Амельянчик Мария Вячеславовна Студентка 5 курса специальности 1-86 01 01-03 Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) 1 ступени образования педагогического факультета Учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»   (Научный руководитель – Л. А. Ольшевская, старший преподаватель кафедры педагогики … Читать далее

Рубрика: Компетентностно-деятельностный подход в системе образования, Методы и технологии инклюзивного образования | Оставить комментарий

УДК 37.013.2 Крываль Валерыя Барысаўнаа УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ імя Янкі Купалы   АКТЫВІЗАЦЫЯ ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ НА … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания лингвистических дисциплин | Оставить комментарий

Ялак Вераніка Дзмітрыеўна, РАЗВІЦЦЁ КАМУНІКАТЫЎНЫХ НАВЫКАЎ ВУЧНЯЎ НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

УДК 37.013.2 Ялак Вераніка Дзмітрыеўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. Янкі Купалы   РАЗВІЦЦЁ КАМУНІКАТЫЎНЫХ НАВЫКАЎ ВУЧНЯЎ НА … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания естественнонаучных дисциплин | Оставить комментарий

Чапля Таццяна Дзмітрыеўна, РЭАЛІЗАЦЫЯ ІНДЫВІДУАЛЬНАГА ПАДЫХОДУ Ў ПРАЦЭСЕ НАВУЧАННЯ ВУЧНЯЎ ІV КЛАСА ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ТЭМЫ «НАЗОЎНІК»

УДК 37.013.2 Чапля Таццяна Дзмітрыеўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ імя Янкі Купалы   РЭАЛІЗАЦЫЯ ІНДЫВІДУАЛЬНАГА ПАДЫХОДУ Ў ПРАЦЭСЕ … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания естественнонаучных дисциплин | Оставить комментарий

Урублеўская Вераніка Іванаўна, ФОРМЫ АРГАНІЗАЦЫІ СУМЕСНАЙ ДАРОСЛА-ДЗІЦЯЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў ПРАЦЭСЕ ПАЭТАПНАГА ФАРМІРАВАННЯ КАМУНІКАТЫЎНЫХ УМЕННЯЎ У СТАРШЫХ ДАШКОЛЬНІКАЎ

УДК 37.013.2 Урублеўская Вераніка Іванаўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. Янкі Купалы   ФОРМЫ АРГАНІЗАЦЫІ СУМЕСНАЙ ДАРОСЛА-ДЗІЦЯЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ … Читать далее

Рубрика: Теория и практика дошкольного образования | Оставить комментарий

Заяц Яўгенія Віктараўна, МІЖПРАДМЕТНЫЯ СУВЯЗІ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ І ІХ ПРАБЛЕМЫ НА ЭТАПЕ СТАНАЎЛЕННЯ ПЕДАГАГІЧНАЙ НАВУКІ

УДК 37.013.2 Заяц Яўгенія Віктараўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. Янкі Купалы   МІЖПРАДМЕТНЫЯ СУВЯЗІ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания естественнонаучных дисциплин | Оставить комментарий

Жукоўская Ганна Ігараўна, РАЗВІЦЦЁ ТВОРЧАГА МЫСЛЕННЯ І ЎЯЎЛЕННЯ ВУЧНЯЎ НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

УДК 37.013.2 Жукоўская Ганна Ігараўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. Янкі Купалы   РАЗВІЦЦЁ ТВОРЧАГА МЫСЛЕННЯ І ЎЯЎЛЕННЯ … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания естественнонаучных дисциплин | Оставить комментарий

Доўжык Аляксандра Мікалаеўна, АСНОЎНЫЯ НАКІРУНКІ АКТЫВІЗАЦЫІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ

УДК 37.013.2 Доўжык Аляксандра Мікалаеўна УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», г. Гродна Навуковы кіраўнік – А. М. Лапкоўская, дацэнт кафедры прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання ГрДУ ім. Янкі Купалы   АСНОЎНЫЯ НАКІРУНКІ АКТЫВІЗАЦЫІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ … Читать далее

Рубрика: Проблемы методики преподавания естественнонаучных дисциплин | Оставить комментарий