VIMiędzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

«PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII: GLOBALNY, NARODOWY I REGIONALNY KONTEKST»

MINISTERSTWO EDUKACJI REPUBLIKI BIAŁORUś 

Instytucja Edukacji 

«Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały»

 

 

Eurazjatycki Narodowy Uniwersytet im. L.N. Gumiljowa

Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Sankt-Petersburgu

Uniwersytet w Białymstoku

 

VII

Międzynarodowa Konferencja

Naukowo-Praktyczna

«PROBLEMY

WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII: GLOBALNY, NARODOWY

I REGIONALNY KONTEKST»

24-25 maja 2018 r.

m. Grodno, Białoruś

 

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania