ХIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

Komitet organizacyjny ХIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Doktorantów i Studentów NBPS WEZ–2018 «Ekonomia i zarządzanie XXI wieku» zaprasza Państwo wziąć udział w konferencji, która odbędzie się 12–13 kwietnia 2018 roku w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym imienia Janki Kupały na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Współorganizatorom konferencji występuje Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (Polska).

TEMATYKA KONFERENCJI:

  1. Międzynarodowy biznes i marketing.
  2. Finanse i Rachunkowość.
  3. Gospodarka i kierowanie na przedsiębiorstwie.
  4. Matematyczne i informacyjne zabezpieczenie ekonomicznych systemów.

Językamiroboczymi konferencjibędą białoruski, rosyjski, angielski oraz polski.

Forma uczestnictwa – jest zaoczna.

Prace przedstawione w czasie konferencji zostaną deponowane Białoruskim Instytutem Systemowej Analizy w materiałach pokonferencyjnych (specialne wydanie artykułów naukowych).