ХIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

 

Dla udziału w konferencji do dnia 5 marca 2018

  • należy zarejestrować się na stronie internetowej konferencji: http://conf.grsu.by/nirs21vek/pl/rejestracja oraz  wysłać na adres Komitetu organizacyjnego:
  • rekomendację dla publikacji artykułu
  • 1 wydrukowany egzemplarz artykułu, podpisany przez autora, oraz płytę z elektroniczną wersją tekstu (elektroniczną wersję również mozno wysłać drogą mailową).

Tekst artykułu – format A4 w programie Word, objętość: 5 stron tekstu, łącznie z rysunkami, tabelami, schematami oraz spisem literatury. Wymogi edytorskie i wzorzec podane na stronie internetowej konferencji.

Artykuły muszą przejść recenzowanie.Wszystkim autoram, artykuły których będą przyjęte na konferencje, zostaną wysłane zaproszenia do dnia 16 marca 2018 roku.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata od uczestników przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, oraz wydanie publikacji. Koniecznym jest wniesienie opłaty konferencyjnej Opłata wynosi dla uczestników z Białorusi 10 rubli, dla cudzoziemców – 550 rubli rosyjskich lub równowartość – 8 Euro / 10 USD.

Opłatę rejestracyjną należy dokonać do 23 marca 2018 roku. Potwierdzenie opłaty należy wysłać do Komitetu Organizacyjnego. Przy opłacie podać jako odbiorcę płatności – Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, cel – «Opłata konferencyjna NIR FEU-2016» (z podaniem nazwiska uczestnika).

Waluta

Rekwizyty bankowe

USD

Citibank N.A., NEW YORK

SWIFT- code- CITIUS33

a/n 36316365 Belarusbank

SWIFT-code: AKBBBY2X

Payer s Identification Number,

UNP 100325912

Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC «Savings Bank «Belarusbank»

Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5

BIC SWIFT AKBB BY 21400

a/n BY25 AKBB 36320300051634000000

UNP 500037559 YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO

EUR

Helaba. Frankfurt am Main

LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN

GIROZENTRALE. FRANKFURT AM MAIN

SWIFT/ HELADEFF

a/n 00 96012 000 Belarusbank

BIC /SWIFT: AKBBBY2X

Payer s Identification Number, UNP 100325912

Branch № 400 - the Grodno regional administration of JSC «Savings Bank «Belarusbank»

Bank Address: 230011 Grodno ul. Novooktyabrskaya,5

BIC SWIFT AKBB BY 21400

a/n BY25 AKBB 36320300051634000000

UNP 500037559

YANKA KUPALA STATE UNIVERSITY OF GRODNO