ХIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

TERMINY

Termin rejestracji i nadsyłania artykulów: do 5 marca 2018 r.

Termin wysyłania zaproszenia przez organizatorów: do 16 marca 2018 r.

Opłata konferencyjna: do 23 marca 2018 r.