ХIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktorantów i Studentów

«EKONOMIA I ZARZĄDZANIE XXI WIEKU»

Wymogi edytorskie

Objętość artykułu - 5 stron tekstu, włączając rysunki, tablice, schematy, spis literatury, wiadomości o autorach.

Artykuł włącza następne elementy po kolei:

  • inicjały i nazwisko autora (autorów). Rozmiar czcionki 11 punktów, małe litery, półtłusty, wyśrodkowany, inicjały rozdzielają się przepuszczeniem;
  • tytuł publikowanego materiału. Rozmiar czcionki 11 punktów, małe litery, półtłusty, wyrównywanie po centrum;
  • adnotacja. Rozmiar czcionki 11 punktów, kursywa, wyrównywanie po szerokości. Adnotacja (30-100 słów) musi jasno wykładać treść artykułu;

  • główny tekst. Rozmiar czcionki 13 punktów, wyrównywanie po szerokości, z wydzielaniem autorem koniecznych części tekstu programowymi czcionkami («Półtłusty», «Kursywa»);
  • tablice. Rozmiar czcionki 9 punktów , światły. Rozmiar tablicy po szerokości powinien być jednakowo 110 mm (tablica nie musi zajmować więcej 1 strony);
  • bibliograficzne spisy. Rozmiar czcionki 11 punktów, wyrównywanie po szerokości. Między bibliograficznym spisem i głównym tekstem interwał - 12 punktów;
  • podsumowanie. Rozmiar czcionki 11 punktów, kursywa, wyrównywanie po szerokości;
  • wiadomości o autorach. Rozmiar czcionki 11 punktów, wyrównywanie po szerokości. Nazwisko, imię i imię ojcowskie autorów, naukowego kierownika - tłusta kursywa.
  • Parametry strony : format А4, odstępstwo dla lewego pola 20 mm, prawego pola - 20 mm, pola z góry - 20 mm, dolnego - 30 mm. Cały tekst trzeba nabrać czcionką Times New Roman. Międzyrzędowy interwał – pojedynczy,wcięcia pierwszego wiersza - 1 cm.

Artykuły, załatwione formalnie z naruszeniem doprowadzonych reguł, do publikacji nie przyjmują się.

Wzorzec artykułu można zobaczyć tu.