XIV

Международная научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы экологии 2019»

Invited lecturers:


Prof. dr Ilya Zavodnik, Yanka Kupala State University of Grodno / Faculty of Biology and Ecology / Head of the Department of Biochemistry


PhD, Oleg Sozinov, Yanka Kupala State University of Grodno/ Faculty of Biology and Ecology/ Head of the Department of Botany


Prof. dr Gintaras Denafas/ Kaunas University of Technology / Faculty of Chemical Technology / Prof. of Department of Environmental Technology


Aleksandr Karevsky, Yanka Kupala State University of Grodno/ Faculty of Biology and Ecology


prof. Bożena Łozowicka, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy


mgr Grażyna Żyła-Pietkiewicz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska


2 ekspertów z instytucji państwowych zajmujących się ochroną zasobów naturalnych.