Архив рубрики: Теория и методика преподавания языков

Герасімовіч В.І. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ МЕТОДЫКІ НАВУЧАННЯ АРФАГРАФІІ НА ПЕРШАЙ СТУПЕНІ АТРЫМАННЯ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

Вядома, што родная  мова засвойваецца ў працэсе актыўнага пошуку дзецьмі моўных заканамернасцей на аснове вопыту і аналізу мовы дарослага і ўласнай творчай дзейнасці. Напачатку другая мова засвойваецца таксама, як і першая: вопыт і арыенціровачная дзейнасць у маўленчай плыні прыводзяць у … Читать далее

Рубрика: Теория и методика преподавания языков | Добавить комментарий

Веренич Г.В. РЕЧЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека –использование средств языка для общения с другими людьми.Научить детей правильной и красивой речи, как устной, так и письменной, –  сложная задача, которая требует  комплексного подхода. В классах, где учителя придерживаются подходов традиционной … Читать далее

Рубрика: Теория и методика преподавания языков | Добавить комментарий

Бойка М.П. РОЛЯ ІКТ ПРЫ НАВУЧАННІ МОВЕ І МАЎЛЕННЮ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ

Сёння вельмі шмат увагі надаецца выкарыстанню інфармацыйных тэхналогій у школе. І гэта цалкам апраўдана тым, што ХХІ стагоддзе – гэта час хуткага распаўсюджання інфармацыі. Камп’ютары, як калісьці электрычныя прыборы, раптоўна ўварваліся ў нашу жыццядзейнасць і трывала замацаваліся ў ёй. Сучаснае … Читать далее

Рубрика: Теория и методика преподавания языков | Добавить комментарий